Posebni kursevi - čas i kafa

Ovaj program čine individualni časovi poslovnog engleskog jezika. Program je namenjen onim osobama kojima je, zbog posla, neophodno da unaprede svoje znanje jezika, da ga obogate izrazima koji su neophodni u poslovnoj komunikaciji.

Budući da se nastava odvija 1:1, ovaj program se organizuje prema konkretnim potrebama svakog polaznika. Na samom početku, pre prvog časa, odredjuje se, na osnovu testiranja, nivo predznanja jezika (engleski, italijanski, nemački). Pored toga se, na osnovu razgovora sa polaznikom, odredjuje specifična potreba svakog pojedinca. Posle toga se kreira program koji odgovara pojedincu, a kreira se na način koji će polazniku omogućiti siguran i brz napredak u učenju.

Posebni kursevi - čas i kafa

U okviru ovog programa postoje četiri modula poslovnog jezika :

 • Opšti poslovni jezik
  Ovaj kurs je pogodan za one osobe koje žele da savladaju osnovnu poslovnu komunikaciju na poslovnim sastancima, poslovnim putovanjima, komunikaciju putem telefona ili pismenim putem.
 • Poslovni engleski za bankare, ekonomiste i menadžere
  Ovaj kurs je namenjen svima koji planiraju da se bave, ili se već bave finansijama. Kurs obuhvata važne oblasti u sektoru finansija.
 • Poslovni engleski u turizmu
  Ovaj kurs je pogodan za one koji rade, ili planiraju da rade u sektoru turizma - u restoranima, hotelima, turističkim agencijama.
 • Poslovni engleski u marketingu
  Ovaj kurs je namenjen onima koji se bave, ili planiraju da se bave marketingom. U toku kursa obrađuju se važne oblasti iz sektora marketinga.

Nastava - Postoje četiri kursa poslovnog jezika. U toku časova vežbaju se i usavršavaju sve jezičke veštine - čitanje, pisanje, slušanje, konverzacija, uči se gramatika. Akcenat je, svakako, na konverzaciji. Cilj ovog kursa je sticanje znanja, kao i primena istog u konverzaciji.

Termini - Budući da se radi o individualnim časovima, termini su po dogovoru, u vreme koje Vam najviše odgovara. Dužina časa je 75 minuta. Dinamika održavanja nastave je 2 puta po 75 minuta. Ukupan broj časova je 8.