Testirajte svoje znanje

Prilikom upisa na kurs stranog jezika, polaznici sa određenim predznanjem prolaze kroz proces testiranja. Testiranje podrazumeva polaganje tzv. ulaznog testa. Ukoliko je potrebno, obavlja se usmena konsultacija sa predavačem. Cilj testiranja je utvrđivanje tačnog nivoa znanja polaznika, koje je značajno za kvalitetan nastavak učenja i efikasno usavršavanje.

Testiranje je besplatno. Može se obaviti u učionici, ili putem interneta. Ukoliko se odlučite za online testiranje, odgovor ćete dobiti na email adresu.

JEZIKNS.RS - vaše mesto da naučite jezike