Posebni kursevi - vikend nastava

Posebni kursevi - vikend nastava

Vikend je deo nedelje kada ste uglavnom slobodni, kada niste preokupirani poslovnim i drugim obavezama, kada ste odmorni. Slobodno vreme možete iskoristiti na pravi način, možete učiniti nešto za sebe - učiti strani jezik. Odmorni ćete lakše i sa većim zadovoljstvom pratiti nastavu, i savladati novo gradivo. Tokom radne nedelje, i pored svojih obaveza, možete ponoviti gradivo koje ste slušali tokom vikend časova. To je odličan način da savladate strani jezik.

Nastava se odvija subotom i nedeljem. Trajanje časa je 90 minuta (dvočas).U toku časova vežbaju se i usavršavaju sve jezičke veštine - čitanje, pisanje, slušanje, konverzacija, uči se gramatika. Akcenat je , svakako, na konverzaciji. Cilj ovog kursa je sticanje znanja, kao i primena istog u konverzaciji.

Na ovom nivou je vokabular još uvek mali, ograničen. Osoba razume i koristi oko 1.000 reči.

Termini u okviru kojih se održava vikend kurs su termini između ………………… časova. Tačno vreme održavanja časova je u dogovoru sa polaznicima. Imate mogućnost da odaberete termin u okviru navedenog vremena, osim za fiksne termine koji se unapred odrede.

Nivoi za koje se organizuju vikend kursevi su A1 i A2. Oni obuhvataju sve vidove učenja jezika - čitanje, pisanje, slušanje, konverzacija, učenje gramatike.

Grupe za vikend kurseve engleskog, italijanskog i nemačkog jezika imaju do 5 polaznika. Mali broj polaznika omogućava boli, kvalitetniji rad.

Vikend kursevi obuhvataju fond od 40 školskih časova, sto čini 20 dolazaka po 90 minuta. Dinamika oržavanja nastave je 2 dolaska nedeljno po 90 minuta. Ovom dinamikom jedan nivo se prelazi za 10 nedelja. (226)