Posebni kursevi - WORK AND TRAVEL

Posebni kursevi - WORK AND TRAVEL

Ovaj kurs je namenjen svima koji planiraju da se prijave na program WORK AND TRAVEL, i žele da usavrše engleski jezik pre odlaska u Ameriku.

Na ovaj kurs se možete prijaviti i ukoliko ne planirate da idete na ovaj program u Ameriku, a odgovaraju Vam teme koje se obradjuju I želite da usavršite komunikaciju na engleskom jeziku.

U toku ovog kursa obradjuju se sledeće teme :

  • Priprema za razgovor sa poslodavcem
  • Priprema za intervju u ambasadi
  • Snalaženje u svakodnevnim situacijama
  • Korisni izrazi prilikom putovanja
  • Teme u zavisnosti od poslova za koji se opredelite na programu.

Kurs se održava dva puta nedeljno, u trajanju od tri meseca.